Председатели комитетов по обороне и безопасности парламентов стран ОДКБ проводят координационное совещание в Минске