Новым Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана избран Нурлан Шакиев