Председателем Сената Парламента Республики Казахстан избран Маулен Ашимбаев.